Menu

Barnet

1

I KLUBBEN ER VI ALLE BLÅBARNET

 

"DET SKAL VÆRE SJOVT"BØRN OG UNGE

VÆRDIGRUNDLAG

 

 

BARNETS RETTIGHEDER

 

Har ret til at være en del af fællesskabet 

Barnet skal inkluderes i et eller flere fællesskaber på holdet. Barnet skal føle sig som en del af et holdfællesskab, og kunne mærke at man bidrager til holdet socialt og fodboldteknisk.

Hensynet til at barnet føler sig som en del at et fællesskab og har det sjovt vægtes over sportslige resultater.

Har ret til at blive behandlet som individ 

Alle børn er forskellige og har forskellige behov. Der skal laves træning, som udfordrer og udvikler både barnets stærke og svage sider.

Barnet har ret til at spørge ind til både træning og kampe. 

Hvis barnets grænser bliver overskredet af enten træneren eller holdkammerater, har barnet ret til at sige fra. Dette kan foregå enten via forældre eller anden voksen. 

Har ret til træning og kampe med kvalitet og indhold

Der skal tilbydes træning og kampe på et passende niveau, hvor barnet kan være med både mentalt og fodboldteknisk. 

Øvelser skal tilrettelægges således at man får succesoplevelser.

Der læres gennem leg og spil.

Uanset barnets mentale og fodboldtekniske færdigheder skal barnet inviteres med til kamp og have passende spilletid.

Barnet har ret til at sige nej til at spille kampe/stævner.

Der kan være sociale spillere som kun kommer for at hygge sig, og ikke vil spille mod andre til kampe eller stævner

 

”Det SKAL være sjovt”

Forventninger til barnet

 

Det forventes at barnet lytter og kan modtage en besked 

Når der gives beskeder, forventes det at barnet lytter, forholder sig roligt, og ikke afbryder. Barnet skal kunne tage imod en besked, fra den tilknyttede voksen.  Dvs.  når den tilknyttede voksen, kalder kommer man.

Det forventes man gør sit bedste 

Barnet skal møde klar til træning og kamp, og gøre sit bedste ud fra sit mentale og fodboldtekniske ståsted. 

Det forventes man er en god kammerat 

Barnet er en del af et hold. Man udviser fairplay, taler pænt og behandler både med og modspillere med respekt.Kontakter.

Børnemiljø udvikler:

Mikael Martiena

Mail: OEBBoerneudvikling@gmail.com

Mobil: 52410058

 

Børnemiljø udvikler:

Martin Hjort

Mail: OEBBoerneudvikling@gmail.com

Mobil: 53637730

 

Ungdomsformand:

Flemming Moth Rosenlyst

Mail: OEBBoerneudvikling@gmail.com

Mobil: 20610461

Luk