Menu

Indkaldelse til Generalforsamling 2024

image
MH
01. februar 2024 kl. 11:51

Indkaldelse til Generalforsamling 2024: Torsdag den 22. februar 20024 kl. 19.00.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for klubbens økonomi.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse samt af suppleant.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7. Evt.

Forslag som skal behandles i pkt. 4, skal være formanden i hænde senest mandag den 19. februar 2024.

Forslag til ændringer i vedtægterne, skal være formanden i hænde senest onsdag den 14. februar 2024.

Formanden kan kontaktes på tlfnr. 23838041 eller mail jorga@webspeed.dk.

Luk