Menu

Klubben

1

I KLUBBEN ER VI ALLE BLÅKLUBBEN & TRÆNERNE

 

"FORVENTNINGER ER IKKE LIG

SPORTSLIGE RESULTATER"BØRN OG UNGE

VÆRDIGRUNDLAG

 

 

Trænerens Rolle

 

Træneren skal respekteres for sin rolle af forældre, klub & børn 

Træneren er frivillig fordi han/hun kan lide at arbejde med holdet. Ligesom det skal være sjovt for spillerne, skal det også være sjovt for træneren.  

Træneren er ret til i en respektfuld tone at tage fat i forældre, børn og ØB både med gode og mindre gode ting. 

Feedback kan komme i mange former. Træneren skal lytte til ØB, assistenter, holdledere, børn, forældre og undervisere og handle ud fra disse. 

Træneren gør det han/hun mener er det bedste for både det enkelte barn og holdet, ud fra det feedback der kommer. 

Hvis trænerens personlige grænser overskrides, har han/hun ret til at sige fra både overfor børn, forældre og ØB. 

Træneren sørger for at alle børn har lige vilkår 

Alle børn har forskellige opmærksomhedsbehov, men alle skal inddrages. Det betyder at hvor nogle måske skal nedtones skal andre trækkes lidt frem.

Træneren sørger for at alle børn har lige adgang til kampe, spilletid og træning. 

Træneren sørger for at alle børne har sjov træning og kampe uanset deres kognitive, fysiske og fodboldtekniske udvikling. 

Træneren sørger for at alle børn har lige adgang til en personlig snak når nødvendigt.

 

ØBs rolle

 

ØB hjælper med at finde et passende antal voksne til rådighed pr. hold blandt forældregruppen. 

  • max 6 spiller pr. voksne i 3 mands bold 
  • max 8 spiller pr. voksne i 5 mands bold 
  • max 10 spillere pr. voksne i 8 mands bold 

ØB stiller en børnemiljø-udvikler til rådighed for trænerne 

Børnemiljø-udvikleren står for at skabe et godt børne og unge miljø ved at håndhæve ØBs værdier. Børnemiljø-udvikleren er den direkte sparringspartner for de forskellige børne og ungetrænere i klubben.

ØB stiller passende banetider til rådighed

ØB stiller et passende antal træningsredskaber til rådighed 

ØB stiller kamptøj til rådighed

ØBs kamptøj skal som udgangspunkt bruges, derved er alle spillere er lige.
Der kan til specielle events dispenseres for dette.

ØB kan ophæve samarbejdet med en træner 

Såfremt en træner ikke lever op til forventningerne, kan klubben vælge at ophæve samarbejdet. Det er alene klubben og træneren der kan gøre dette ud fra feedback fra forældre og Børneudviklingsgruppen.

ØB kan ophæve samarbejdet med en spiller 

Såfremt en spiller eller en forælder ikke lever op til forventningerne, kan klubben vælge at ophæve samarbejdet. Det er alene klubben der kan gøre dette ud fra feedback fra træner og Børneudviklingsgruppen. 

Har ret til at sige nej til stævner eller arrangementer 

Hvis et hold ønsker at deltage i et arrangement, som ikke er i ØBs ånd kan klubben nægte holdet at stille op.Kontakter.

Børnemiljø udvikler:

Mikael Martiena

Mail: OEBBoerneudvikling@gmail.com

Mobil: 52410058

 

Børnemiljø udvikler:

Martin Hjort

Mail: OEBBoerneudvikling@gmail.com

Mobil: 53637730

 

Ungdomsformand:

Flemming Moth Rosenlyst

Mail: OEBBoerneudvikling@gmail.com

Mobil: 20610461

Luk